Hva leter du etter?
Blod på snø av Jo Nesbø omslag

Fordypningsoppgave om bøkene Hodejegerne og Blod på snø av Jo Nesbø

SPØRSMÅL: "Hei! Jeg sitter litt fast på fordypningsoppgaven min. Jeg har valgt meg ut bøkene Hodejegerne og Blod på snø av Jo Nesbø og til dette valgt problemstillingen «Hvilken rolle spiller hovedpersonen i hver av bøkene?».

Håper på hjelp fra dere til tips på hvordan jeg kan legge opp denne oppgaven, altså hva jeg kan ha med og hva slags underoverskrifter jeg kunne hatt til denne problemstillingen. Håper på svar!"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål.

Det kunne kanskje vært lurt og hatt én bok til å sammenligne med her, ettersom hovedkarakterene i disse to bøkene er litt av samme ulla, slik jeg har skjønt det. Begge er kjeltringer og antihelter. Det kunne kanskje vært interessant (og mer å skrive om), om du hadde tatt med en tredje hovedperson som du kunne sammenlignet med?

Du kan for eksempel starte med en introduksjon av selve oppgaven, problemstillingen og kanskje også litt om forfatteren. Hvorfor har du valgt denne problemstillingen? Hvorfor valgte du disse bøkene?

Deretter kan du gjøre en grundig analyse av hovedkarakterene. Forslag til spørsmål du kunne prøvd å finne svar på kunne for eksempel vært:

 • Kort introduksjon av hovedpersonene og lite handlingsreferat.
 • Hovedpersonenes relasjoner til andre.
 • Hva er motivene deres? Hva driver dem?
 • Hva prøver de å skjule?
 • Hovedpersonenes personlighet.
 • Hvilke holdninger og verdier har de?
 • Er det noe i forhistorien deres som kan forklare hvorfor de er som de er nå, og valgene de har tatt?
 • Hvordan skildres miljøet rundt hovedpersonene? Hvordan påvirker det dem og handlingene deres?
 • Hvilke likheter og forskjeller er det mellom de to hovedpersonene?
 • Hvilken rolle har hovedpersonene i handlingsforløpet? Driver de for eksempel historien fremover med sine handlinger?
 • Hvordan fortelles historiene? Gjennom øynene til hovedpersonen, altså førsteperson synsvinkel? Tredjeperson synsvinkel? Og hvordan påvirker dette historiene og leserens opplevelse av hovedpersonen?
 • Er hovedpersonene flate og statiske eller runde og dynamiske? Med flat menes det at hovedpersonen er lite kompleks og har få personlighetstrekk, mens en rund karakter er kompleks og dermed også mer ekte. En statisk karakter vil ikke endre seg i løpet av historien, mens en dynamisk karakter vil vokse og utvikle seg med historien.
 • Hvordan endrer utvikler hovedpersonene seg? Denne utviklingen skjer ofte i løpet av eller etter at hovedpersonen har møtt vanskeligheter/konflikter.
 • Får man som leser sympati med hovedpersonene? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Disse punktene kan du også bruke som undertitler i oppgaven din, hvis du ønsker det, hvis du bare omformulerer dem litt. For eksempel; «Hovedpersonenes utvikling» eller «Hovedpersonenes personlighetstrekk». Du kan også ha spørsmål som undertitler.

Samtidig er det viktig å ha problemstillingen din i bakhodet hele tiden, og sørge for at det du skriver om er med på å bidra til et svar på denne.

Håper dette var til noe hjelp. Lykke til med oppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙