Hva leter du etter?
Sparebankstiftelsen SR-bank er årets bibliotekvenn

Sparebankstiftelsen SR-bank er Årets bibliotekvenn

Her er juryens begrunnelse:

"Årets bibliotekvenn deles ut av Norsk Bibliotekforening avdeling Rogaland hvert år på bibliotekseminaret under Kapittel. Prisen går til noen utenfor bibliotekverden som har satt pris på og gjort en innsats for bibliotekene.

Det kan være en frivillig som gjør en ekstra innsats for sitt lokale bibliotek, en politiker som setter bibliotek på agendaen, en organisasjon eller samarbeidspart som støtter og bidrar.

Bibliotekene har mange venner, i alle fall om en ser på hvem som bruker bibliotekene (mer en halvparten av befolkningen - det har visstnok aldri vært større del av befolkningen som bruker folkebibliotekene) eller bare er positive til at bibliotek finnes.

De siste årene har bibliotekene blitt mer synlige i samfunnet. Dette skyldes at de har klart å svare på utfordringer i dagens samfunn og blitt mer relevante for flere enn i tidligere tider.

En faktor her er endring i bibliotekloven fra 2014 som både løfter fram biblioteket som møteplass og arena for samtale og debatt, men også understreker at bibliotekene skal drive aktiv formidling (tidligere het det å gjøre bøkene tilgjengelige). Det er lenge siden det var nok å ha bøkene plassert i bokhyllene, bibliotekene skal være mer framoverlent og aktive med å nå flere med kunnskap og opplevelser.

Vi skal tilby mer opplevelse, ha mer og mer variert kompetanse og bruke større del av personalressursene til formidling.

Her i Rogaland kan vi vise til mange eksempel på at bibliotekene har gjennom utprøving av nye prosjekt og ideer, gjennom samarbeid med andre i lokalsamfunnet og gjennom kompetanseheving av personalet fått til mye spennende formidling. Ved slike samarbeid med andre får bibliotekene et større repertoar, vi utvider kompetansen vår og kan tilby flere og mer mangfoldige arrangement. Utprøving av nye prosjekt krever ofte økonomiske ressurser utover bibliotekenes ordinære driftsbudsjetter.

Og her er det at årets bibliotekvenn kommer inn. Gjennom støtte og samarbeid har denne organisasjon gjort det mulig for bibliotekene å etablere flere gode samarbeid med frivillige lag og foreninger i lokalsamfunnet og med andre kommunale aktører, for eksempel i helsetjenesten og i skolen.

Konkret kan vi nevne eksempel på prosjekt som:

Litterære pusterom: Støtte til lesegrupper over hele fylket, kursing av ca 90 leseledere og utdanning av 3 lokale kursholdere . Leseglede er altså tilbud i bibliotek, skoler, fengsler og sykehjem over hele fylket. Slik kan bibliotekene nå ut til enda flere

Bokstart og leseprosjekt for barn i flere kommuner og dagsturhytter er andre eksempler."

Tidligere vinnere

  • 2022: Andreas Risanger Mæland, Sildajazzen Haugesund
  • 2021: Tore Renberg, forfatter
  • 2020: Jan Zahl, journalist i Stavanger Aftenblad
  • 2019: Trude Hoel, Leseforsker på Lesesenteret
  • 2018: Bente Jelsa/ledergruppe, rektor på Vågen vgs
  • 2017: Frøydis Antonsen, rektor på Nylund skole i Stavanger
  • 2016: Ikke delt ut
  • 2015: Lars Tore Helgeland, Rektor på Bryne vgs.
  • 2014: Sven Egil Omdal, journalist i Stavanger Aftenblad
Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙