Hva leter du etter?
Gatebanner i Stavanger med sommerfugler og sol

Håp er tema for Kapittel 23

«Håpet er lysegrønt» heter en av Alexander Kiellands mest kjente noveller. Men hva skjer med håpet når katastrofene står i kø?

Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, arrangeres fra 20. – 24. september 2023, og nå er temaet klart. Over fem dager med litteratur, debatt, film og fest skal vi utforske begrepet HÅP.

Kjøp festivalpass her.

Håp i krisetid

I en tid preget av krig og krise er det lett å tenke at det er naivt å holde fast i håpet. Men som forfatteren og filosofen Joke J. Hermsen påpeker i boka Snu tidevannet (2022), er ikke håp noe svevende konsept, men «en forutsetning for å gjøre motstand og ikke lenger stilltiende godta det nåværende regimet».

Håpet rommer med andre ord en kraft som i et samfunnsmessig perspektiv kan bidra til opprør og endring, med det ukrainske folkets motstandskamp mot den russiske invasjonen og protestene mot regimet i Iran som nærliggende eksempler. Samtidig er håp en viktig drivkraft i enkeltmenneskers liv, en bærebjelke i religion og ofte en livbøye i møte med sykdom og død. Som den kreftrammede komikeren og samfunnsdebattanten Shabana Rehman påpekte i A-magasinet: «Håp er å velge å tro det beste selv om alt er mørkt rundt».

Håp er også et interessant begrep i litterær sammenheng. For i likhet med håpet bygger også litteraturen på menneskenes evne til å forestille seg. Og når vårt eget liv virker håpløst, henter vi gjerne håp fra andres fortellinger. Men hvordan farges håpet – og fortellingene – av de store globale krisene som preger vår tid? Kan vi fortsatt si at håpet er lysegrønt når verden rundt oss går i svart? Det er noen av spørsmålene Kapittel 23 skal bidra til å belyse.

Håpets filosofi

Programmet for Kapittel 23 lanseres til sommeren, men allerede nå er det klart at den internasjonalt anerkjente filosofen Lars Fr. H. Svendsen kommer til Kapittel for å snakke om sin kommende bok Håpets filosofi. Her vil han se på hva håp er, og hva vi egentlig gjør når vi håper.

Kjøp festivalpass til Kapittel her.

Mer om Kapittel

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙