Hva leter du etter?
Fra boka bruddet av Yohan Shanmugaratnam og Line Ørnes Søndergaard (foto)

Brudd blir tema for Kapittel 22

Kapittel arrangeres fra 21. - 25. september 2022. Gjennom litteratur, debatt, film og fest skal vi utforske begrepet Brudd.

Brudd i vår tid

Etter snart to år med unntakstilstand, ser vi nå fram mot et nytt og forhåpentligvis mer normalt Kapittel i 2022.

Kapittel 22 arrangeres fra 21. - 25. september, og festivaltemaet blir Brudd. Det er et kraftfullt og ladet begrep, som på mange måter kan sies å representere vår tid. For pandemien har definitivt skapt et brudd med verden slik vi kjente den, og de neste årene må vi sammen finne nye måter å leve på. Samtidig strever Europa med å redefinere seg selv etter Brexit, et brudd som har rystet hele det europeiske arbeidsmarkedet. Og ikke minst har klimakrisen har skapt et generasjonsbrudd som trolig vil farge den politiske utviklingen framover.

Litterære brudd

På et personlig plan er relasjonsbrudd noe de fleste av oss opplever i løpet av livet, og mye av dagens samtidslitteratur handler nettopp om brudd mellom mennesker, og hvordan det påvirker oss og valgene vi tar. Slik sett er brudd også et spennende utgangspunkt for en litterær utforsking av vår tid.

Brudd har også en sentral plass i litteraturhistorien. Vår egen Alexander L. Kielland var eksempelvis en viktig del av «Det moderne gjennombruddet», der nasjonalromantikken ble avløst av realismen rundt 1870, og idealet ble å «sette problemer under debatt».

Konflikt og forløsning

Brudd er et hardt ord som gjerne assosieres med konflikt, sinne og smerte, og et kulturelt normbrudd kan medføre utenforskap og ensomhet. Et brudd kan imidlertid også føre til forløsning og framskritt.

Når blir en situasjon så kritisk at et brudd med det bestående er uunngåelig? Hvilke skader kan et brudd føre med seg, og hvilke muligheter kan oppstå i kjølvannet av et brudd? Kan et sammenbrudd føre til et gjennombrudd? Dette er dagsaktuelle spørsmål som Kapittel 22 skal bidra til å belyse, både litterært og i et samfunnsmessig perspektiv.

Illustrasjonsbildet til artikkelen er hentet fra boka Bruddet av Yohan Shanmugaratnam og Line Ørnes Søndergaard (foto), som vil delta på Kapittel 22 for å snakke om denne fotodokumentaren om Brexit.

Har du innspill eller ideer til programmet for Kapittel 22? Send en epost til festivalsjef Siri Odfjell Risdalsiri@kapittel.no.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙