Hva leter du etter?

Hvilke områder ble kolonisert?

Spørsmål: "Jeg lurer på hvilke områder og land som ble kolonisert av vesten, var koloniseringen forskjellig på de ulike kontinentene og hvilke land ble kolonisert av hvem?" 

Hvilke områder ble kolonisert

De fleste områder i Afrika, Amerika og Asia ble kolonisert eller lagt under de vestlige kolonimaktene sin innflytelse. Koloniseringen var ulik på de forskjellige kontinentene. Særlig skiller koloniseringen på det amerikanske kontinentet seg fra Afrika og Asia.

Det er ikke alltid like lett å definere om områder var kolonisert eller bare under sterk innflytelse av en kolonimakt. Særlig britene styrte gjerne områder som protektorat eller gjennom lokale ledere som mer eller mindre var avhengig av britisk militær og/eller økonomisk støtte, og mange av statene vi kjenner i dag fra områdene som ble kolonisert eksisterte ikke før kolonitiden. Det blir derfor vanskelig å gi et presist svar på spørsmålet om hvilke land som ble kolonisert.

Hvilke land ble ikke kolonisert

Det blir fort enklere å ta for seg hvilke områder som ikke ble kolonisert enn hva som ble kolonisert. I Afrika ble hele kontinentet delt mellom kolonimaktene, utenom Etiopia (okkupert før og under deler av 2. verdenskrig av Italia) og Liberia som ble dannet (eller kolonisert) av frigjorte amerikanske slaver.

I Asia og Midtøsten er det mer komplisert. Russland koloniserte deler av Asia i sine grenseområder. Noen av områdene som ikke ble kolonisert av vestlige makter var Japan, og det meste av Kina ble ikke kolonisert, men de var under sterke innflytelse fra stormaktene i vesten. Noen andre områder som ikke ble kolonisert men var under sterk innflytelse av først og fremst Storbritannia var deler av Persia (Iran)AfghanistanThailand og Saudi Arabia.

Koloniseringen av det meste av Amerika skjedde stort sett mye tidligere enn på de to andre kontinentene. Landene fikk også sin uavhengighet tidligere, men da var det meste av den opprinnelige urbefolkningen blitt presset bort. Etter 1783 sto USA for overtakelsen av mye av det som skulle bli deres eget territorium. Her er et kart med områder som var mer eller mindre kolonisert i 1750.

Hvilke kolonier tilhørte hvilke land

Øverst kan du se et kart for hvilke områder som var kolonisert av ulike kolonimakter i 1914, men det variert over tid hvilke kolonier som tilhørte hvilke kolonimakter. Etter 1. verdenskrig mistet Tyskland sine kolonier til England, Frankrike (og Australia). Nedenfor er det et kart som viser hvordan koloniseringen har utviklet seg. Grensene du ser på kartet er fra ca. 2010.

På wikipedia finner du en liste over europeiske land og deres kolonier:

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙