Hva leter du etter?
Verdens fattigste land, Mogadishu

Hva er verdens fattigste land?

BNP pr. innbygger har vært det vanligste økonomiske tallet som blir brukt for å beregne hvordan den økonomiske situasjonen er i ulike stater, og for å rangere land etter hvilke land som er de fattigste. 

Bruttonasjonalproduktet (BNP) kan igjen justeres i forhold til valutaen i landene for å få mer sammenlignbare tall. Ikke nok med det, de ulike institusjonene som IMF, Verdensbanken og FN har ulike modeller og forskjellig data for sine beregninger. De kommer fram til ulike tall i sine tabeller.

Det finnes også andre økonomiske mål enn BNP som kanskje er vel så bra til å rangere land sin økonomi. Det kan for eksempel justeres for valuta eller bli tatt med inntekter fra investeringer (oljefondet) som ikke er inkludert i BNP.

Data som blir brukt er avhengig av ulike nasjonale institusjoner, som for eksempel de ulike statenes tilsvar til Statistisk sentralbyrå og Norges Bank. Kvaliteten og metodene til disse institusjonene kan variere mye, og mange land har en stor andel økonomisk virksomhet som ikke blir registrert av myndighetene.

En sammenligning av økonomiske tall på tvers av grenser og kontinenter er med andre ord langt fra en presis vitenskap. Hva som er verdens fattigste land er et ganske enkelt spørsmål, men å gi et kort svar er ikke nødvendigvis så lett.

Verdens fattigste land BNP per innbygger

Tallene fra IMF for 2024 tyder på at Burundi er verdens fattigste land, med Afghanistan og Sør-Sudan som de nest fattigste. Verdensbanken sine tall fra 2022 har også Burundi som landet med lavest BNP per innbygger.

IMF og Verdensbanken sine tall for Burundi er henholdsvis 230 US$ (2024) og 238(2022). IMF sine tall for Sør-Sudan og Afghanistan er 422 US$. Verdensbanken har ikke estimert BNP for Sør-Sudan siden 2015, og kom da fram til 1071 US$ per innbygger. Det illustrerer hvor vanskelig det kan være å estimerer slike tall for land som knapt har en formell økonomi og fungerende finansinstitusjoner.

(IMF sitt tall for Norge 94 660 US$ BNP per innbygger i 2024).

IMF 2024

Burundi 230 US$ pr. innb.
Sør-Sudan 422 US$ pr. innb.
Afghanistan 422 US$ pr. innb.
Malawi 481 US$ pr. innb.
Jemen 486 US$ pr. innb.


BNP (PPP) pr. Innbygger

BNP blir et godt mål for å sammenligne mellom land hvis alle skulle ut å handle på det samme markedet. Men i Burundi får en litt mer for 262 US$ enn i Norge. Det kan en delvis justere for med å inkludere valuta og levekostnader i landene, dette målet kalles PPP - Kjøpekraftsparitet (Purchasing power parity). Ifølge IMF blir listen for 2024 slik:

Sør-Sudan 455 US$ pr. innb.
Burundi 916 US$ pr. innb.
Den sentralafrikanske republikk 1123 US$ pr. innb.
DR Kongo 1552 US$ pr. innb.

Wikipedia: List of countries by GDP (PPP) per Capita

GNI pr. Innb.

Hvis ikke dette var nok opererer Verdensbanken også med noe de kaller GNI pr. innb. (Bruttonasjonalinntekt pr. år). Her blir også inntekter i form av renter, avkastning og overføringer (f.eks. oljefond, bistand) inkludert. Disse tallene kan også bli justert etter levekostnader. Dette skal reflektere gjennomsnitt inntekten til innbyggerne i landet. Etter disse beregningene kommer Burundi, Afghanistan og Somalia nederst på listen til Verdensbanken i 2022.
GNI pr. Capita
GNI pr. Capita PPP
Wikipedia GNI pr. Capita

Menneskelig utvikling

Det er kanskje ikke alltid de økonomiske tallene som beskriver levekårene til menneskene i landet best, hvis det er derfor en ønsker å vite hvilket land som er det fattigste. FNs utviklingsprogram UNDP lanserer hvert år en rapport som kalles Human Development Report. Den tar også med forhold knyttet til sosiale forhold og helse. Rapporten inneholder en indeks som litt forenklet ofte blir presentert som en liste over beste, eller kanskje først og fremst de verste landene å bo i. I rapporten fra 2022 kommer Norge på andreplass, nederst finner en Somalia, Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk.

Human Development Index
Human Development Statistics

(første versjon 02.04.2012, sist oppdatert 17.04.2024)

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙